Αντιψυκτικα Υγρά

Προϊόντα > Αντιψυκτικά Υγρά

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι εγκαταστάσεις ηλιακής ενέργειας δεν βρίσκονται σε λειτουργία, λόγω της απουσίας του ήλιου. Γι’ αυτό το λόγο κατά την διάρκεια του χειμώνα, οι συλλέκτες χρειάζονται αντιψυκτική προστασία και κατάλληλα μέτρα, ώστε να αποφευχθούν οι βλάβες.

 

Είναι γνωστό ότι το διάφανο κάλυμμα προστατεύει τον απορροφητή και ότι το θερμαγωγό ρευστό δεν παγώνει αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν φθάσει αρκετούς βαθμούς κάτω από το μηδέν. Εκτός της θερμοκρασίας περιβάλλοντος, υπάρχει και ένα άλλο φαινόμενο που παίζει σημαντικό ρόλο για την πήξη ή όχι του ρευστού.

 

Τις ξάστερες νύχτες, ο ουράνιος θόλος λειτουργεί ως μέλαν σώμα, απορροφώντας την θερμική ακτινοβολία που εκπέμπουν οι συλλέκτες, οι οποίοι κρυώνουν, φθάνοντας σε μία θερμοκρασία χαμηλότερη από αυτή του περιβάλλοντος. Επομένως, οι συλλέκτες μπορεί να παγώσουν ακόμα και αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος βρίσκεται πάνω από τους 0°C.

 

Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μία δικλείδα ασφαλείας, μία αντιψυκτική συσκευή, που θα λειτουργεί για εξωτερικές θερμοκρασίες ακόμα και μερικών βαθμών πάνω από το 28 μηδέν. Ο έλεγχος αυτής της συσκευής θα γίνεται με την βοήθεια αισθητήρα, που θα μετράει την ακριβή θερμοκρασία του απορροφητή ή του θερμαγωγού ρευστού.

 

Η μέθοδος προστασίας θα εξαρτάται από το θερμαγωγό ρευστό που χρησιμοποιείται και από τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής. Αν το κλίμα είναι ήπιο και ο κίνδυνος μικρός, η σχετικά μεγάλη σπατάλη ενέργειας από τις προστατευτικές συσκευές δεν αποτελεί πρόβλημα, αφού δεν θα χρειαστεί να λειτουργήσουν παρά σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Οι συσκευές αυτές, δεν έχουν μεγάλο κόστος και τοποθετούνται εύκολα.

 

Σε μία περιοχή με δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες, χρησιμοποιούμε μεθόδους που δεν καταναλώνουν πολλή ενέργεια, εκ των οποίων παραθέτουμε τις πιο συνηθισμένες:

  • Πλήρης διακοπή της λειτουργίας της εγκατάστασης κατά την διάρκεια του χειμώνα.
  • Θέρμανση των συλλεκτών με ανακυκλοφορία του ρευστού, λαμβάνοντας θερμότητα από το θερμαντικό απόθεμα ή με την βοήθεια μιας ενέργειας υποστήριξης.
  • Θέρμανση των συλλεκτών με την βοήθεια θερμαντικής αντίστασης.
  • Χρήση αντιψυκτικού υγρού.
  • Χρήση συλλεκτών ικανών να αντέξουν το μεγάλο ψύχος.
  • Εκκένωση των συλλεκτών σε περίπτωση κινδύνου λόγω ψύξης.

 

Για την επιλογή της μεθόδου, θα λάβουμε υπόψη μας ότι:

  • Δεν αρκεί να προστατευτούν μόνο οι συλλέκτες, αλλά και να εκμηδενιστούν οι κίνδυνοι από το ψύχος στις εξωτερικές σωληνώσεις.
  • Είναι απαραίτητη η πρόβλεψη του κινδύνου βλάβης της προστατευτικής αντιψυκτικής συσκευής ή διακοπής της παροχής ενέργειας (π.χ. διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος).